mít se

be, (chystat se) be about to do sth

Jak se máš?
How are you?
haʊ ɑː juː?
Mám se dobře.
I'm (doing) fine., I'm well.
aɪm (ˈduːɪŋ) faɪnˌ aɪm wεl
Měj se (hezky).
Have a nice day/time., (AmE) Have a good one.
hæv ə naɪs deɪ/taɪmˌ hæv ə gʊd wʌn
Měli jsme se báječně.
We had a great time.
wiː hæd ə greɪt taɪm
Ty se (ale) máš!
Lucky you!
ˈlʌkɪ juː!
To se máte.
Good for you!
gʊd fə juː!
Měj se na pozoru před...
Beware of...
bɪˈwεə əv
mít se ke komu (být pozorný)
be attentive to sb
biː əˈtεntɪv tə
K ničemu se nemá.
He takes no action.
hɪ teɪks nəʊ ˈækʃən