nechat si

co (ponechat si) keep sth, (dát si - udělat ap.) have/get sth done

Mohl bych si to nechat?
Could I keep it?
kʊd aɪ kiːp ɪt?
Drobné/Zbytek si nechte.
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ
Nech si to na sobě.
Keep it on.
kiːp ɪt ɒn
Nech si to pro sebe. (zprávu ap.)
Keep it to yourself., Mum's the word!
kiːp ɪt tə jɔːˈsεlfˌ mʌmz ðə wɜːd!
Nech si poradit.
Take my advice.
teɪk maɪ ədˈvaɪs
Nech si to vysvětlit! (ode mě)
Let me explain it (to you)!
lεt miː ɪkˈspleɪn ɪt (tə juː)!
Nechte si chutnat!
Enjoy your meal!, Bon appétit!
ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːl!ˌ bɔ̃ ˈapeti!
Nenechte si to ujít.
Don't miss it.
dəʊnt mɪs ɪt
Nechal jsem si opravit auto.
I had my car repaired.
aɪ hæd maɪ kɑː rɪˈpεəd
Nechala si udělat tetování.
She got a tattoo.
ʃɪ gɒt ə tæˈtuː
To si nenechám líbit.
I won't tolerate this.
aɪ wəʊnt ˈtɒləˌreɪt ðɪs
Necháš si všechno líbit.
You let people walk all over you.
juː lεt ˈpiːpl wɔːk ɔːl ˈəʊvə juː
Nech si své rady pro sebe.
Keep your breath to cool your own porridge.
kiːp jɔː brεθ tə kuːl jɔː əʊn ˈpɒrɪdʒ