vědět

co, o čem know sth, about sth, (být si vědom) be aware of sth

Víš to jistě?
Do you know it for sure?
dʊ juː nəʊ ɪt fə ʃʊə?
Dám vám vědět.
I'll let you know.
aɪl lεt juː nəʊ
nevím, (jak)...
I don't know (how)...
aɪ dəʊnt nəʊ (haʊ)
Nevěděl jsem o tom.
I didn't know about it.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ əˈbaʊt ɪt
Jak jsem to měl vědět?
How was I supposed to know?
haʊ wɒz aɪ səˈpəʊzd tə nəʊ?
Nevíte něco o...?
Do you know anything about...?
dʊ juː nəʊ ˈεnɪˌθɪŋ əˈbaʊt?
Rád bych věděl...
I'd like to know..., I wonder...
aɪd laɪk tə nəʊˌ aɪ ˈwʌndə
To bych taky rád věděl.
I wish I knew.
aɪ wɪʃ aɪ njuː
Já to věděl!
I knew it!
aɪ njuː ɪt!
Kdyby to tak věděla!
If (only) she knew!
ɪf (ˈəʊnlɪ) ʃɪ njuː!
Víte... (uvození)
You know...
juː nəʊ
Neví se, zda...
It is not known if...
ɪt ɪz nɒt nəʊn ɪf
Ví se o něm, že má...
He's known to have a...
hiːz nəʊn tə hæv ə
Pokud vím...
As far as I know..., For all I know...
əz fɑː əz aɪ nəʊˌ fə ɔːl aɪ nəʊ
Pokud vím, tak ne.
Not that I know of.
nɒt ðæt aɪ nəʊ əv
Víš co...
I'll tell you what..., You know what...
aɪl tεl juː wɒtˌ juː nəʊ wɒt
Co já vím.
Don't ask me., No idea., Ask me another., (hovor.) Search me.
dəʊnt ɑːsk miːˌ nəʊ aɪˈdɪəˌ ɑːsk miː əˈnʌðəˌ sɜːtʃ miː
Kdo ví!
Who knows!
huː nəʊz!
Jeden nikdy neví.
One never knows., You never know.
wʌn ˈnεvə nəʊzˌ juː ˈnεvə nəʊ
Tak abys věděl...
Just for your information...
dʒʌst fə jɔː ˌɪnfəˈmeɪʃən
Dej o sobě vědět! (ozvi se)
Let me hear from you!
lεt miː hɪə frɒm juː!
Víš si s tím rady?
Do you know how to deal with it?, Can you handle it?
dʊ juː nəʊ haʊ tə diːl wɪθ ɪt?ˌ kən juː ˈhændl ɪt?
To se ví!
You bet!, It is a cert., Sure thing!
juː bεt!ˌ ɪt ɪz ə sɜːtˌ ʃʊə θɪŋ!