ozvat se

sound, (dát vědět) komu let sb know, (nesouhlasit ap.) speak up

Ozvi se mi!
Let me hear from you!
lεt miː hɪə frɒm juː!
Neozval se mi už týden.
I haven't heard from him for a week.
aɪ ˈhævnt hɜːd frɒm hɪm fɔː ə wiːk
Ozvala se na inzerát.
She responded to an advertisement., She answered an advertisement.
ʃɪ rɪˈspɒndɪd tə ən ədˈvɜːtɪsməntˌ ʃɪ ˈɑːnsəd ən ədˈvɜːtɪsmənt
Neboj se ozvat.
Don't be afraid of speaking up.
dəʊnt biː əˈfreɪd əv ˈspiːkɪŋ ʌp
V dálce se ozvaly zvony.
Bells sounded in the distance.
bεlz saʊndɪd ɪn ðə ˈdɪstəns
Ozvaly se dva výstřely.
Two shots were heard.
tuː ʃɒts wɜː hɜːd
Zaklepal na dveře, ale nikdo se neozval.
He knocked on the door, but nobody responded.
hɪ nɒkt ɒn ðə dɔːˌ bət ˈnəʊbədɪ rɪˈspɒndɪd
Ozývají se nesouhlasné hlasy.
There are dissenting voices.
ðεə ɑː dɪˈsεntɪŋ vɔɪsɪz
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
You get what you give., What goes around comes around.
juː gεt wɒt juː gɪvˌ wɒt gəʊz əˈraʊnd kʌmz əˈraʊnd