teplo

heat, (příjemné) warmth

Je mi teplo. (příjemně)
I'm warm.
aɪm wɔːm
Je mi teplo. (nepříjemně)
I'm hot.
aɪm hɒt
Je pěkně teplo.
It is nice and warm.
ɪt ɪz naɪs ænd wɔːm
Pojďme někam do tepla.
Let's go somewhere/someplace warm.
lεts gəʊ ˈsʌmˌwεə/ˈsʌmˌpleɪs wɔːm