zkouška

exam(ination), (kvality ap.) test, (pokus) try

Zítra dělám zkoušku.
I'm sitting/taking an exam tomorrow.
aɪm ˈsɪtɪŋ/ˈteɪkɪŋ ən ɪgˈzæm təˈmɒrəʊ
Udělal/Neudělal zkoušku z angličtiny.
He passed/failed the English exam.
hɪ pɑːst/feɪld ðiː ˈɪŋglɪʃ ɪgˈzæm
Stojí to za zkoušku.
It's worth a try.
ɪts wɜːθ ə traɪ
Za zkoušku nic nedáš.
A try won't do you any harm.
ə traɪ wəʊnt dʊ juː ˈεnɪ hɑːm