číst

co read sth

Co čteš? (obvykle)
What do you read?
wɒt dʊ juː riːd?
Co čteš? (právě teď)
What are you reading?
wɒt ɑː juː ˈriːdɪŋ?
Rád čtu., Baví mě čtení.
I like reading.
aɪ laɪk ˈriːdɪŋ
Čtěte nahlas.
Read (it) aloud.
riːd (ɪt) əˈlaʊd
Už jsi to četl?
Have you read it?
hæv juː rεd ɪt?
Četl jsem o tom v novinách.
I read about it in the paper.
aɪ rεd əˈbaʊt ɪt ɪn ðə ˈpeɪpə
Vem si něco na čtení.
Take something to read.
teɪk ˈsʌmθɪŋ tə riːd
To se nedá číst! (slátanina ap.)
It's unreadable.
ɪts ʌnˈriːdəbl
Ta mi snad čte myšlenky!
She must be reading my mind/thoughts!
ʃɪ mʌst biː ˈriːdɪŋ maɪ maɪnd/θɔːts!