aspoň, alespoň

at least, (nejméně) a minimum of, (na každý pád) at any rate

Měl bys to alespoň zkusit.
You should at least try it.
juː ʃʊd æt liːst traɪ ɪt
Aspoň jsi mi mohl zavolat.
You could've at least called me.
juː ˈkʊdəv æt liːst kɔːld miː
Volal jsem alespoň dvacetkrát.
I called at least twenty times.
aɪ kɔːld æt liːst ˈtwεntɪ taɪmz
Maso by se mělo vařit aspoň hodinu.
The meat should be cooked for a minimum of one hour.
ðə miːt ʃʊd biː kʊkt fə ə ˈmɪnɪməm əv wʌn aʊə
Aspoň že tak/to.
Well, at least something.
wεlˌ æt liːst ˈsʌmθɪŋ