připomenout, připomínat

komu co remind sb to do sth, sb of sth, (podobností) resemble sth

Připomeň mi, ať mu zavolám.
Remind me to call him.
rɪˈmaɪnd miː tə kɔːl hɪm
Dovolte, abych vám připomenul, že...
Let me remind you that...
lεt miː rɪˈmaɪnd juː ðæt
Připomíná mi otce.
He reminds me of my father.
hɪ rɪˈmaɪndz miː əv maɪ ˈfɑːðə
Připomněli si výročí...
They commemorated the anniversary of...
ðeɪ kəˈmεməˌreɪtɪd ðiː ˌænɪˈvɜːsərɪ əv
Chutí to připomíná pivo.
It resembles beer in flavour.
ɪt rɪˈzεmblz bɪə ɪn ˈfleɪvə
Což mi připomíná... (při řeči)
Speaking of which..., Which reminds me (that)...
ˈspiːkɪŋ əv wɪtʃˌ wɪtʃ rɪˈmaɪndz miː (ðæt)