ukázat se

show up, (projevit vlastnost) prove, (předvést se) show off

Ukázalo se, že...
It turned out that..., It emerged that...
ɪt tɜːnd aʊt ðætˌ ɪt ɪˈmɜːdʒd ðæt
Jak se ukázalo...
As it turned out..., As it emerged...
əz ɪt tɜːnd aʊtˌ əz ɪt ɪˈmɜːdʒd
Pravda se ukáže.
The truth will (come) out.
ðə truːθ wɪl (kʌm) aʊt
A teď se ukáže.
The moment of truth has arrived., It's showdown time.
ðə ˈməʊmənt əv truːθ hæz əˈraɪvdˌ ɪts ˈʃəʊˌdaʊn taɪm
To se ještě ukáže.
That remains to be seen.
ðæt rɪˈmeɪnz tə biː siːn
Zatím se (tady) neukázal.
He hasn't showed up (yet).
hɪ ˈhæznt ʃəʊd ʌp (jεt)
Měl bych se tam aspoň ukázat.
I should at least show my face there.
aɪ ʃʊd æt liːst ʃəʊ maɪ feɪs ðεə
Ukazuje se, že...
It's becoming apparent that...
ɪts bɪˈkʌmɪŋ əˈpærənt ðæt
Ukázali se v dobrém světle.
They gave a good account of themselves.
ðeɪ geɪv ə gʊd əˈkaʊnt əv ðəmˈsεlvz