doplnit

refill, replenish, (dodat) add

Musíme doplnit palivo.
We have to refuel.
wiː hæv tə riːˈfjuːəl
Doplňte chybějící slova.
Fill in the missing words.
fɪl ɪn ðə ˈmɪsɪŋ wɜːdz
Chcete (ještě) něco doplnit? (dodat)
Do you want to add something (more)?
dʊ juː wɒnt tə æd ˈsʌmθɪŋ (mɔː)?
Jen bych doplnil, že...
I would (only) add that...
aɪ wʊd (ˈəʊnlɪ) æd ðæt
Měl by sis doplnit jídelníček o vitamíny.
You should supplement your diet with vitamins.
juː ʃʊd ˈsʌplɪˌmεnt jɔː ˈdaɪət wɪθ ˈvɪtəmɪnz
Výborně se doplňujeme.
We complement one another perfectly.
wiː ˈkɒmplɪˌmεnt wʌn əˈnʌðə ˈpɜːfɪktlɪ
jen pro doplnění
just for completeness
dʒʌst fə kəmˈpliːtnɪs