rozhodnout se

decide (upon), resolve, (rozmyslet se) make up one's mind

Rozhodl se odejít.
He decided to leave.
hɪ dɪˈsaɪdɪd tə liːv
Už ses rozhodl?
Have you decided yet?
hæv juː dɪˈsaɪdɪd jεt?
Nemůžu se rozhodnout. (vybrat si)
I can't make up my mind.
aɪ kɑːnt meɪk ʌp maɪ maɪnd
Rozhodl jsem se pro Mercedes.
I (have) opted for the Mercedes.
aɪ (hæv) ɒptɪd fə ðə ˌməˈseɪˌdiːz