všechno, vše

everything, (celek, celé) all, (cokoli) anything

To je všechno., Toť vše.
That's all., That's (about) it.
ðæts ɔːlˌ ðæts (əˈbaʊt) ɪt
To je pro dnešek vše.
That's all for today.
ðæts ɔːl fə təˈdeɪ
A to je všechno? (hotovo ap.)
Is that it?
ɪz ðæt ɪt?
Beze všeho.
Of course.
əv kɔːs
Je po všem.
It's all over., That's it.
ɪts ɔːl ˈəʊvəˌ ðæts ɪt
Je schopný všeho.
He's capable of anything.
hiːz ˈkeɪpəbl əv ˈεnɪˌθɪŋ
To mluví za vše.
It tells its own tale., It speaks volumes.
ɪt tεlz ɪts əʊn teɪlˌ ɪt spiːks ˈvɒljuːmz
Všechno nejlepší!
All the best!, Best wishes.
ɔːl ðə bεst!ˌ bεst wɪʃɪz
Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy Birthday!, Many happy returns!
ˈhæpɪ ˈbɜːθˌdeɪ!ˌ ˈmεnɪ ˈhæpɪ rɪˈtɜːnz!
Všechna čest!
Credit where credit's due!
ˈkrεdɪt wεə ˈkrεdɪts djuː!
Všechno mě bolí.
I am aching all over.
aɪ əm eɪkɪŋ ɔːl ˈəʊvə
Všechno jde dobře.
Everything is going well.
ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈgəʊɪŋ wεl
(A) k tomu všemu/K dovršení všeho...
To top/cap it all (off)...
tə tɒp/kæp ɪt ɔːl (ɒf)
Při vší úctě (k)...
With all (due) respect (to)...
wɪθ ɔːl (djuː) rɪˈspεkt (tə)
Všeho moc škodí.
Too much of a good thing.
tuː mʌtʃ əv ə gʊd θɪŋ
Do třetice všeho dobrého.
Third time lucky.
θɜːd taɪm ˈlʌkɪ
Když se chce, všechno jde.
Where there is a will there is a way.
wεə ðεə ɪz ə wɪl ðεə ɪz ə weɪ
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Every cloud has a silver lining., It's an ill wind (that blows nobody any good).
ˈεvrɪ klaʊd hæz ə ˈsɪlvə ˈlaɪnɪŋˌ ɪts ən ɪl wɪnd (ðæt bləʊz ˈnəʊbədɪ ˈεnɪ gʊd)
Večeře stojí se vším všudy 10 eur.
The dinner is 10 euros all in.
ðə ˈdɪnə ɪz tεn ˈjʊərəʊz ɔːl ɪn
ze všech sil, vší silou
with all one's might
wɪθ ɔːl maɪt
všechno možné
all kinds of things
ɔːl kaɪndz əv θɪŋz
všeho všudy (celkem)
altogether, in total
ˌɔːltəˈgεðəˌ ɪn ˈtəʊtl
podle všeho (jak se zdá)
to all appearances, presumably
tə ɔːl əˈpɪərənsɪzˌ prɪˈzjuːməblɪ