přerušit

co interrupt, (pozastavit) suspend, (dodávku energie ap.) cut off sth

Mohu vás na chvilku přerušit?
May I interrupt you for a minute?
meɪ aɪ ˌɪntəˈrʌpt juː fɔː ə ˈmɪnɪt?
Promiňte, že vás přerušuji...
I am sorry to interrupt you...
aɪ əm ˈsɒrɪ tə ˌɪntəˈrʌpt juː
Nepřerušuj mě!
Don't interrupt me!
dəʊnt ˌɪntəˈrʌpt miː!
Přerušil jsem studium.
I've suspended my studies., I went on student leave (of absence).
aɪv səˈspεndɪd maɪ ˈstʌdɪzˌ aɪ wεnt ɒn ˈstjuːdnt liːv (əv ˈæbsəns)
Byla přerušena dodávka elektřiny.
Electricity supply was cut off., There was a power cut.
ɪlεkˈtrɪsɪtɪ səˈplaɪ wɒz kʌt ɒfˌ ðεə wɒz ə ˈpaʊə kʌt
Rozhodčí přerušil hru.
The referee stopped the game.
ðə ˌrεfəˈriː stɒpt ðə geɪm