hlavně

mainly, chiefly, (především) above all, principally, (v prvé řadě) primarily

Chodí sem hlavně turisti.
Mainly tourists come here.
ˈmeɪnlɪ ˈtʊərɪsts kʌm hɪə
Budeme hovořit hlavně o...
We'll talk mainly/principally about...
wiːl tɔːk ˈmeɪnlɪ/ˈprɪnsɪplɪ əˈbaʊt
hlavně že...
the main thing (is), what is important is
ðə meɪn θɪŋ (ɪz)ˌ wɒt ɪz ɪmˈpɔːtnt ɪz
Hlavně že je v pořádku.
The main thing is that he's all right.
ðə meɪn θɪŋ ɪz ðæt hiːz ɔːl raɪt
Hlavně že jsi tady.
The important thing is that you are here.
ðiː ɪmˈpɔːtnt θɪŋ ɪz ðæt juː ɑː hɪə
Hlavně klid!
Stay cool!, Take it easy!
steɪ kuːl!ˌ teɪk ɪt ˈiːzɪ!
Hlavně zdraví.
Health comes first., Everything is nothing without health.
hεlθ kʌmz fɜːstˌ ˈεvrɪˌθɪŋ ɪz ˈnʌθɪŋ wɪˈðaʊt hεlθ