těžký

heavy, (náročný) hard, tough, (obtížný) difficult

Není to pro tebe moc těžké? (uneseš to?)
Isn't it too heavy for you?
ˈɪznt ɪt tuː ˈhεvɪ fə juː?
Tahle taška je mnohem těžší.
This bag is much heavier.
ðɪs bæg ɪz mʌtʃ ˈhεvɪə
S ním je těžké vyjít.
It's hard to get along with him.
ɪts hɑːd tə gεt əˈlɒŋ wɪθ hɪm
To je těžká otázka.
It's a difficult/tough question.
ɪts ə ˈdɪfɪklt/tʌf ˈkwεstʃən
Děláš mi to ještě těžší.
You are making it even harder for me.
juː ɑː ˈmeɪkɪŋ ɪt ˈiːvn ˈhɑːdə fə miː
Nejtěžší ze všeho bylo...
The most difficult thing (of all) was...
ðə məʊst ˈdɪfɪklt θɪŋ (əv ɔːl) wɒz
Má těžký život.
He has a hard life.
hɪ hæz ə hɑːd laɪf
Jsme v těžké situaci.
We are in a difficult situation., We are in a tight spot.
wiː ɑː ɪn ə ˈdɪfɪklt ˌsɪtjʊˈeɪʃənˌ wiː ɑː ɪn ə taɪt spɒt
Nedělej si z toho těžkou hlavu.
Don't worry (about it)., There's no need to worry.
dəʊnt ˈwʌrɪ (əˈbaʊt ɪt)ˌ ðεəz nəʊ niːd tə ˈwʌrɪ