pořád

(vždy) always, (stále) all the time, at all times

pořád dokola
round and round, all over again
raʊnd ænd raʊndˌ ɔːl ˈəʊvə əˈgεn
Jděte pořád rovně...
Go straight (ahead)..., Keep straight on...
gəʊ streɪt (əˈhεd)ˌ kiːp streɪt ɒn
Já pořád říkám...
I keep on saying...
aɪ kiːp ɒn ˈseɪɪŋ
Pořád mě s tím otravuje.
He keeps bothering me with it.
hɪ kiːps ˈbɒðərɪŋ miː wɪθ ɪt
Pořád chodí pozdě.
He's always late.
hiːz ˈɔːlweɪz leɪt
Venku je pořád (ještě) teplo.
It's still warm outside.
ɪts stɪl wɔːm ˌaʊtˈsaɪd
Já pořád nechápu, proč...
I still don't understand why...
aɪ stɪl dəʊnt ˌʌndəˈstænd waɪ
Je to pořád lepší než sedět doma.
It's still better than sitting at home.
ɪts stɪl ˈbεtə ðæn ˈsɪtɪŋ æt həʊm