bod

point

Máš bod! (dostals mě, dobrá poznámka ap.)
Touché!
tuːˈʃeɪ!
Vyhrál na body. (v boxu ap.)
He won on points.
hɪ wɒn ɒn pɔɪnts
Získala dva body.
She scored two points.
ʃɪ skɔːd tuː pɔɪnts
Jednání ustrnula na mrtvém bodě.
The negotiations came to/reached a deadlock.
ðə nɪˌgəʊʃɪˈeɪʃənz keɪm tə/riːtʃt ə ˈdεdˌlɒk
Teplota spadla pod bod mrazu.
The temperature fell below freezing.
ðə ˈtεmprɪtʃə fεl bɪˈləʊ ˈfriːzɪŋ
Nálada byla na bodu mrazu.
The atmosphere was very cold.
ðiː ˈætməsˌfɪə wɒz ˈvεrɪ kəʊld
Dostali jsme se do bodu, kde...
We have reached a point where ...
wiː hæv riːtʃt ə pɔɪnt wεə