společný

common, joint, collective

Co to s tím má společného?
What does it have to do with it?
wɒt dʌz ɪt hæv tə dʊ wɪθ ɪt?
Nemám s tím nic společného.
I have nothing to do with it.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ ɪt
mít co společného s kým
have sth in common with sb
hæv ɪn ˈkɒmən
Mají společné zájmy.
They have common interests.
ðeɪ hæv ˈkɒmən ˈɪntrɪsts
Máme společnou cestu.
We are going the same way.
wiː ɑː ˈgəʊɪŋ ðə seɪm weɪ
dělat co společně
do sth together
dʊ təˈgεðə
dělat co společně s kým (ve spolupráci)
do sth in collaboration/association with sb
dʊ ɪn kəˌlæbəˈreɪʃən/əˌsəʊsɪˈeɪʃən
(přen.) Snažíme se najít společnou řeč. (v jednání ap.)
We try to find common ground.
wiː traɪ tə faɪnd ˈkɒmən graʊnd