složit, skládat

fold (up), (dát dolů) put down, (zkoušku) pass

Slož si oblečení.
Fold your clothes.
fəʊld jɔː kləʊðz
Kdo složil tuto operu?
Who composed this opera?
huː kəmˈpəʊzd ðɪs ˈɒpərə?
Složil jsi tu zkoušku?
Did you pass the exam?
dɪd juː pɑːs ðiː ɪgˈzæm?
Nesložil jsem zkoušku.
I failed the exam.
aɪ feɪld ðiː ɪgˈzæm
Nový prezident složil přísahu.
The new president was sworn in.
ðə njuː ˈprεzɪdənt wɒz swɔːn ɪn
Složili jsme se na benzín.
We chipped in for the gas.
wiː ˈtʃɪpt ɪn fə ðə gæs
Kam to mám složit?
Where shall I put it?
wεə ʃæl aɪ pʊt ɪt?
Složila se z toho vedra.
She collapsed from the heat.
ʃɪ kəˈlæpst frɒm ðə hiːt
skládat se z koho/čeho
consist, be composed of sb/sth, comprise sb/sth
kənˈsɪstˌ biː kəmˈpəʊzdˌ kəmˈpraɪz
Kniha se skládá ze tří částí.
The book consists of three parts.
ðə bʊk kənˈsɪsts əv θriː pɑːts