štěstí

(good) luck, (good) fortune

Hodně štěstí!
Good luck!, Best of luck!
gʊd lʌk!ˌ bεst əv lʌk!
Máš štěstí.
You're lucky., You're in luck.
jʊə ˈlʌkɪˌ jʊə ɪn lʌk
Ty máš ale štěstí!
Lucky you!, (hovor.) You lucky bastard!
ˈlʌkɪ juː!ˌ juː ˈlʌkɪ ˈbɑːstəd!
Dnes nemám štěstí.
I'm not lucky today., I'm out of luck today.
aɪm nɒt ˈlʌkɪ təˈdeɪˌ aɪm aʊt əv lʌk təˈdeɪ
Měl štěstí, že přežil.
He was fortunate to have survived.
hɪ wɒz ˈfɔːtʃənɪt tə hæv səˈvaɪvd
Měl jsem to štěstí, že...
I was lucky enough to..., I had the good fortune to...
aɪ wɒz ˈlʌkɪ ɪˈnʌf təˌ aɪ hæd ðə gʊd ˈfɔːtʃən tə
Ještě štěstí, že si toho nevšiml.
We were lucky that he didn't notice.
wiː wɜː ˈlʌkɪ ðæt hɪ ˈdɪdnt ˈnəʊtɪs
Jen se štěstím vyvázl.
He escaped only by luck.
hɪ ɪˈskeɪpt ˈəʊnlɪ baɪ lʌk