blízký

near(by), (též vztahem) close

Je z blízké vesnice.
He is from a nearby village.
hɪ ɪz frɒm ə ˈnɪəˌbaɪ ˈvɪlɪdʒ
Kde je nejbližší nemocnice?
Where is the nearest hospital?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈhɒspɪtl?
Je to můj nejbližší přítel.
He's my closest friend.
hiːz maɪ ˈkləʊsɪst frεnd
Jsme blízcí příbuzní.
We are close relatives.
wiː ɑː kləʊs ˈrεlətɪvz
Jsme si velmi blízcí.
We are very close (to each other)., We have a close relationship.
wiː ɑː ˈvεrɪ kləʊs (tə iːtʃ ˈʌðə)ˌ wiː hæv ə kləʊs rɪˈleɪʃənʃɪp
Bližší informace viz...
For further information see...
fə ˈfɜːðə ˌɪnfəˈmeɪʃən siː
Můžete mi k tomu říct něco bližšího?
Can you give more details/information?, Can you be more specific?
kən juː gɪv mɔː ˈdiːteɪlz/ˌɪnfəˈmeɪʃən?ˌ kən juː biː mɔː spəˈsɪfɪk?
Bližší košile než kabát.
Charity begins at home.
ˈtʃærɪtɪ bɪˈgɪnz æt həʊm
při nejbližší příležitosti
at one's earliest opportunity
æt ˈɜːlɪəst ˌɒpəˈtjuːnɪtɪ
nejbližší rodina
immediate family
ɪˈmiːdɪət ˈfæmɪlɪ
blízký vztah
close relation(ship)
kləʊs rɪˈleɪʃən(ʃɪp)
blízký spolupracovník
close associate
kləʊs əˈsəʊʃɪɪt
na Blízkém východě
in the Middle East
ɪn ðə ˈmɪdl iːst
v blízké/nejbližší budoucnosti
in the near/the immediate future
ɪn ðə nɪə/ðiː ɪˈmiːdɪət ˈfjuːtʃə
bližší určení/popis
more detailed specification/description
mɔː ˈdiːteɪld ˌspεsɪfɪˈkeɪʃən/dɪˈskrɪpʃən