pochlubit se

komu čím show off sth, (okázale předvést) flaunt sth, (vychloubat se) brag about sth

Tak se pochlub!
Let's see how you did.
lεts siː haʊ juː dɪd
Můžeme se pochlubit čím.
We can boast sth.
wiː kən bəʊst
Chtěl se pochlubit novým autem.
He wanted to show off his new car.
hɪ ˈwɒntɪd tə ʃəʊ ɒf hɪz njuː kɑː
Mají se čím pochlubit. (výsledky ap.)
They have something to show (for it).
ðeɪ hæv ˈsʌmθɪŋ tə ʃəʊ (fə ɪt)