následovat

koho/co follow sb/sth, (časově též) ensue, come after

Následujte mě, prosím.
Please follow me.
pliːz ˈfɒləʊ miː
Co bude následovat?
What is/will be next?
wɒt ɪz/wɪl biː nεkst?
Budou následovat její příklad.
They'll follow her example.
ðeɪl ˈfɒləʊ hə ɪgˈzɑːmpl
Postupujte následujícím způsobem.
Proceed as follows.
prəˈsiːd əz ˈfɒləʊz