pracovat

work, (těžce) labour, (být zaměstnán) be employed as sth, for sb

Kde pracujete?
Where do you work?
wεə dʊ juː wɜːk?
Pracuji pro jednoho právníka.
I work for one lawyer.
aɪ wɜːk fə wʌn ˈlɔːjə
Pracovala jako učitelka.
She worked as a teacher.
ʃɪ wɜːkt əz ə ˈtiːtʃə
Od kolika (hodin) pracuješ?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Momentálně nepracuje.
Currently, he is jobless.
ˈkʌrəntlɪˌ hɪ ɪz ˈdʒɒblɪs
Tvrdě jsem na to pracoval.
I worked hard to get it.
aɪ wɜːkt hɑːd tə gεt ɪt
Pracují na směny.
They work (in) shifts.
ðeɪ wɜːk (ɪn) ʃɪfts
Pracuji na částečný úvazek.
I work part-time.
aɪ wɜːk pɑːttaɪm
Pracují na plný úvazek.
They work full-time.
ðeɪ wɜːk fʊltaɪm
Pracuje na volné noze.
He works freelance., He's a freelancer.
hɪ wɜːks ˈfriːˌlɑːnsˌ hiːz ə ˈfriːlɑːnsə
Pracuji na tom.
I am working on it.
aɪ əm ˈwɜːkɪŋ ɒn ɪt