raději

had/should better, (preference) would rather

Mám to raději takhle.
I like it better this way.
aɪ laɪk ɪt ˈbεtə ðɪs weɪ
Měli bychom raději jít domů.
We had better go home.
wiː hæd ˈbεtə gəʊ həʊm
Raději bych pracoval doma.
I'd rather work at home.
aɪd ˈrɑːðə wɜːk æt həʊm
Mám raději hokej než fotbal.
I prefer ice hockey to football.
aɪ prɪˈfɜː aɪs ˈhɒkɪ tə ˈfʊtˌbɔːl
Šel bych (nej)raději spát.
I feel like going to sleep.
aɪ fiːl laɪk ˈgəʊɪŋ tə sliːp