omyl

mistake, (chyba) error, fault

To musí být omyl.
It must be a mistake.
ɪt mʌst biː ə mɪˈsteɪk
Dopustil jsem se omylu.
I made a mistake.
aɪ meɪd ə mɪˈsteɪk
Ohledně... jste na omylu.
You are wrong about...
juː ɑː rɒŋ əˈbaʊt
Musím vás vyvést z omylu.
Let me set you right.
lεt miː sεt juː raɪt
Omyl!
Not at all!, That's all wrong!
nɒt æt ɔːl!ˌ ðæts ɔːl rɒŋ!
omylem
by mistake, in error, mistakenly
baɪ mɪˈsteɪkˌ ɪn ˈεrəˌ mɪˈsteɪkənlɪ
Omylem mě pokládal za...
He mistook me for...
hɪ mɪˈstʊk miː fə
Ani omylem!
No way!, That's out of the question!
nəʊ weɪ!ˌ ðæts aʊt əv ðə ˈkwεstʃən!