ucho

ear

Slyšel jsem to na vlastní uši.
I heard it with my own ears.
aɪ hɜːd ɪt wɪθ maɪ əʊn ɪəz
Já nevěřím svým uším!
I can't believe my ears!
aɪ kɑːnt bɪˈliːv maɪ ɪəz!
Je hluchý na jedno ucho.
He is deaf in one ear.
hɪ ɪz dεf ɪn wʌn ɪə
Napněte/nastražte uši!
Prick up your ears!
prɪk ʌp jɔː ɪəz!
Nechal si propíchnout ucho.
He had his ear pierced.
hɪ hæd hɪz ɪə pɪəst
Odstávají mu uši.
He has protruding ears.
hɪ hæz prəˈtruːdɪŋ ɪəz
Je po uši zamilovaný.
He is head over heels in love.
hɪ ɪz hεd ˈəʊvə hiːlz ɪn lʌv
Jsou až po uši zadlužení.
They are up to their ears in debt.
ðeɪ ɑː ʌp tə ðεə ɪəz ɪn dεt
Jsem jedno (velké) ucho! (poslouchám)
I'm all ears!
aɪm ɔːl ɪəz!
Dala mu (jednu) za ucho.
She gave him a clip round the ear., She cuffed him.
ʃɪ geɪv hɪm ə klɪp raʊnd ðiː ɪəˌ ʃɪ kʌft hɪm
Jedním uchem tam a druhým ven.
In one ear and out the other.
ɪn wʌn ɪə ænd aʊt ðiː ˈʌðə