pocit

sensation, (vnitřní) feeling, (tušení) sense

Jaký je to pocit?
How does it feel?, What does it feel like?
haʊ dʌz ɪt fiːl?ˌ wɒt dʌz ɪt fiːl laɪk?
Mám z toho špatný pocit.
I have a bad feeling about it.
aɪ hæv ə bæd ˈfiːlɪŋ əˈbaʊt ɪt
Nemám z nich dobrý pocit.
I don't have a good feeling about them.
aɪ dəʊnt hæv ə gʊd ˈfiːlɪŋ əˈbaʊt ðəm
Začal jsem mít (ten) pocit, že...
I got that feeling that...
aɪ gɒt ðæt ˈfiːlɪŋ ðæt
Měl jsem pocit, jako by...
I felt as if/like...
aɪ fεlt əz ɪf/laɪk
Měl divný pocit.
He had a strange feeling.
hɪ hæd ə streɪndʒ ˈfiːlɪŋ
smíšené/příjemné pocity
mixed/pleasant feelings
mɪkst/ˈplεznt ˈfiːlɪŋz
pocit odpovědnosti
sense of responsibility
sεns əv rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ