dovést1

(zavést) koho kam guide, (s sebou) bring, (vzít) take sb swh

Dovedu vás tam.
I will take you there.
aɪ wɪl teɪk juː ðεə
Dovedl ji s sebou.
He brought her with him.
hɪ brɔːt hə wɪθ hɪm
Dovedla nás do jeho kanceláře.
She showed us to his office.
ʃɪ ʃəʊd əs tə hɪz ˈɒfɪs
Dovedl tým k vítězství.
He led the team to victory.
hɪ lεd ðə tiːm tə ˈvɪktərɪ
To mě dovádí k šílenství/nepříčetnosti.
This drives me mad/crazy.
ðɪs draɪvz miː mæd/ˈkreɪzɪ
dovést co do extrému
take/carry sth to extremes
teɪk/ˈkærɪ tə ɪkˈstriːmz