něco

1(nějaká věc) something, (v otázce) anything

To je něco jiného.
That's something else., That's a different story.
ðæts ˈsʌmθɪŋ εlsˌ ðæts ə ˈdɪfərənt ˈstɔːrɪ
Něco není v pořádku.
Something's wrong.
ˈsʌmθɪŋz rɒŋ
Není něco v pořádku?
Is something wrong?
ɪz ˈsʌmθɪŋ rɒŋ?
Potřebuješ ještě něco?
Do you need anything else?
dʊ juː niːd ˈεnɪˌθɪŋ εls?
Musíme s tím něco dělat.
We have to do something about it.
wiː hæv tə dʊ ˈsʌmθɪŋ əˈbaʊt ɪt
Je to něco mezi křeslem a postelí.
It's something/a cross between an armchair and a bed.
ɪts ˈsʌmθɪŋ/ə krɒs bɪˈtwiːn ən ˈɑːmˌtʃεə ænd ə bεd
Mám něco s kolenem.
Something is wrong with my knee., I have a bad knee.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ niːˌ aɪ hæv ə bæd niː
Něco mě napadlo.
Something occurred to me., I've got an idea.
ˈsʌmθɪŋ əˈkɜːd tə miːˌ aɪv gɒt ən aɪˈdɪə
Mohu se vás na něco zeptat?
May I ask you something?
meɪ aɪ ɑːsk juː ˈsʌmθɪŋ?
Uděláš pro mě něco?
Will you do me a favour?
wɪl juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Něco (mi) do toho přišlo.
Something has come up.
ˈsʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
Dnes večer už něco mám.
I've (got) something on tonight.
aɪv (gɒt) ˈsʌmθɪŋ ɒn təˈnaɪt
Něco na tom je. (myšlence, návrhu ap.)
There's something in it.
ðεəz ˈsʌmθɪŋ ɪn ɪt
Zbylo pro mě něco?
Is there anything left for me?
ɪz ðεə ˈεnɪˌθɪŋ lεft fə miː?
Vynechal jsem něco?
Have I left anything out?
hæv aɪ lεft ˈεnɪˌθɪŋ aʊt?
Jak můžeš něco takového říct?
How can you say such a thing?
haʊ kən juː seɪ sʌtʃ ə θɪŋ?
Nepřipomíná ti to něco?
Does it sound/look familiar (to you)?, Does it ring any bells?
dʌz ɪt saʊnd/lʊk fəˈmɪlɪə (tə juː)?ˌ dʌz ɪt rɪŋ ˈεnɪ bεlz?
Měla něco se šéfem. (románek)
She had an affair with the boss.
ʃɪ hæd ən əˈfεə wɪθ ðə bɒs
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Every cloud has a silver lining., It's an ill wind (that blows nobody any good).
ˈεvrɪ klaʊd hæz ə ˈsɪlvə ˈlaɪnɪŋˌ ɪts ən ɪl wɪnd (ðæt bləʊz ˈnəʊbədɪ ˈεnɪ gʊd)
To by bylo něco!
That would be something!
ðæt wʊd biː ˈsʌmθɪŋ!
Jen kdyby něco. (pro jistotu)
Just in case., In case of need., Should anything happen.
dʒʌst ɪn keɪsˌ ɪn keɪs əv niːdˌ ʃʊd ˈεnɪˌθɪŋ ˈhæpn
něco na způsob...
some sort/kind of...
sʌm sɔːt/kaɪnd əv

2(trocha, kousek) a little, a bit, (neurčité množství) something

Bylo něco po šesté.
It was shortly after six.
ɪt wɒz ˈʃɔːtlɪ ˈɑːftə sɪks
Trvá to něco přes hodinu.
It lasts a little over an hour.
ɪt lɑːsts ə ˈlɪtl ˈəʊvə ən aʊə
Je mu něco přes padesát.
He is slightly over fifty., He is in his early fifties.
hɪ ɪz ˈslaɪtlɪ ˈəʊvə ˈfɪftɪˌ hɪ ɪz ɪn hɪz ˈɜːlɪ ˈfɪftɪz
Kup něco na zub.
Buy some nibbles.
baɪ sʌm ˈnɪblz
Dáme si něco malého (k jídlu).
Let's have a bite to eat.
lεts hæv ə baɪt tə iːt
o něco víc
a bit more
ə bɪt mɔː