měřit

co measure, (spotřebu ap.) meter, (přístrojem) gauge sth

Kolik to měří?
How long is it?
haʊ lɒŋ ɪz ɪt?
Kolik měříte?
How tall are you?, What height are you?, What's your height?
haʊ tɔːl ɑː juː?ˌ wɒt haɪt ɑː juː?ˌ wɒts jɔː haɪt?
Otec měří dva metry.
My father is two metres tall.
maɪ ˈfɑːðə ɪz tuː ˈmiːtəz tɔːl
Na šířku to měří metr.
It's one meter in width.
ɪts wʌn ˈmiːtə ɪn wɪdθ
Měřil sis teplotu?
Did you take your temperature?
dɪd juː teɪk jɔː ˈtεmprɪtʃə?
Budu ti měřit čas.
I will time you.
aɪ wɪl taɪm juː
Dvakrát měř, jednou řež.
Look before you leap.
lʊk bɪˈfɔː juː liːp
Nikdo se s ním nemůže měřit.
He is unrivalled.
hɪ ɪz ʌnˈraɪvld
S ním se nemůžeš vůbec měřit. (je mnohem lepší)
You are no match for him.
juː ɑː nəʊ mætʃ fə hɪm
měřit dvojím metrem
use/have/apply double standard(s)
juːz/hæv/əˈplaɪ ˈdʌbl ˈstændəd(εs)
měřit všem stejným metrem
use the same benchmark
juːz ðə seɪm ˈbεntʃˌmɑːk