zemřít

na co die of sth, (zesnout) decease, pass away/on

Na co zemřel?
What did he die of?
wɒt dɪd hɪ daɪ əv?
Zemřel na zápal plic.
He died of pneumonia.
hɪ daɪd əv njuːˈməʊnɪə
Při nehodě zemřeli tři lidé.
Three people died in the accident.
θriː ˈpiːpl daɪd ɪn ðiː ˈæksɪdənt