náš, naše

our, (samostatné) ours, (za podstatným jménem) of ours

To je naše věc.
That's our business.
ðæts aʊə ˈbɪznɪs
Ty nejsou naše.
These are not ours.
ðiːz ɑː nɒt aʊəz
naši dobří přátelé
good friends of ours
gʊd frεndz əv aʊəz
S našima se nestýkám. (s rodiči ap.)
I am not in touch with my folks.
aɪ əm nɒt ɪn tʌtʃ wɪθ maɪ fəʊks