vzpomenout (si)

1(rozpomenout se) na koho/co remember, recall, recollect sb/sth

Zkus si vzpomenout...
Try to remember...
traɪ tə rɪˈmεmbə
Nemohu si vzpomenout, kdy...
I can't remember when..., I can't recall when...
aɪ kɑːnt rɪˈmεmbə wεnˌ aɪ kɑːnt rɪˈkɔːl wεn

2(přijít na mysl) na co think of sth, (politovat ap.) spare a thought for sb

Vzpomenete si na nějaké zvíře, které...?
Can you think of an animal that...?
kən juː θɪŋk əv ən ˈænɪməl ðæt?
Můžeš mít, na co si vzpomeneš.
You can have anything you can think of.
juː kən hæv ˈεnɪˌθɪŋ juː kən θɪŋk əv
To sis měl vzpomenout dříve.
You should have thought of it sooner.
juː ʃʊd hæv θɔːt əv ɪt ˈsuːnə