správný

right, correct

A správná odpověď je...
And the correct answer is...
ænd ðə kəˈrεkt ˈɑːnsə ɪz
Nemohu najít to správné slovo.
I can't find the right word.
aɪ kɑːnt faɪnd ðə raɪt wɜːd
Udělal správné rozhodnutí.
He made the right decision.
hɪ meɪd ðə raɪt dɪˈsɪʒən
být ve správný čas na správném místě
be in the right place at the right time
biː ɪn ðə raɪt pleɪs æt ðə raɪt taɪm