udělat si

co make, (učinit, podniknout) take, have sth

Udělejte si pohodlí.
Make yourself comfortable/at home.
meɪk jɔːˈsεlf ˈkʌmfətəbl/æt həʊm
Kdy si uděláme pauzu?
When shall we take a break?
wεn ʃæl wiː teɪk ə breɪk?
Udělejme si v tom jasno.
Let's make it/things clear.
lεts meɪk ɪt/θɪŋz klɪə
Udělal si ze mě legraci.
He played a joke on me.
hɪ pleɪd ə dʒəʊk ɒn miː
Udělám si večeři.
I'm gonna make myself dinner.
aɪm ˈgɒnə meɪk maɪˈsεlf ˈdɪnə