výběr

choice, (též vybraná skupina) selection

Neměl jsem na výběr.
I had no choice.
aɪ hæd nəʊ tʃɔɪs
Máme na výběr?
Do we have any choice?
dʊ wiː hæv ˈεnɪ tʃɔɪs?
Dám ti na výběr.
I'll give you a choice.
aɪl gɪv juː ə tʃɔɪs
Mají tam velký výběr...
They have a large selection of...
ðeɪ hæv ə lɑːdʒ sɪˈlεkʃən əv
Nedostal se do užšího výběru.
He wasn't shortlisted.
hɪ ˈwɒznt ˈʃɔːtˌlɪstɪd