nejlepší

(the) best

Všechno nejlepší!
All the best!, Best wishes.
ɔːl ðə bεst!ˌ bεst wɪʃɪz
Všechno nejlepší! (k narozeninám)
Happy birthday!
ˈhæpɪ ˈbɜːθˌdeɪ!
Nejlepší by bylo, kdyby...
It would be best if...
ɪt wʊd biː bεst ɪf
To nejlepší teprve přijde!
The best is yet to come!
ðə bεst ɪz jεt tə kʌm!
Byla nejlepší ze všech.
She was the best of all.
ʃɪ wɒz ðə bεst əv ɔːl
Je zdaleka nejlepší.
He's by far the best.
hiːz baɪ fɑː ðə bεst
Dostal se mezi nejlepších deset.
He made it (in)to the top ten.
hɪ meɪd ɪt (ɪn)tə ðə tɒp tεn
Je to jeden z nejlepších hotelů.
It's one of the best hotels.
ɪts wʌn əv ðə bεst həʊˈtεlz
Je v nejlepších letech.
He is in his prime/the prime of life.
hɪ ɪz ɪn hɪz praɪm/ðə praɪm əv laɪf
přinejlepším, v nejlepším případě
at best, under the best (of) conditions
æt bεstˌ ˈʌndə ðə bεst (əv) kənˈdɪʃənz
co nejlepší výkon...
the best performance possible..., as good a performance as possible
ðə bεst pəˈfɔːməns ˈpɒsɪblˌ əz gʊd ə pəˈfɔːməns əz ˈpɒsɪbl
druhý nejlepší
second/next best
ˈsεkənd/nεkst bεst