znít

sound, (halasně) resound, resonate

To zní dobře/zajímavě.
That sounds good/interesting.
ðæt saʊndz gʊd/ˈɪntrɪstɪŋ
To mi zní povědomě.
That sounds familiar., That rings a bell (with me).
ðæt saʊndz fəˈmɪlɪəˌ ðæt rɪŋz ə bεl (wɪθ miː)
Nezní to jako příliš dobrý nápad.
That doesn't sound like a good idea.
ðæt ˈdʌznt saʊnd laɪk ə gʊd aɪˈdɪə
Vzkaz zněl: “Ahoj Ling, ...”
The message read: “Hello Ling, ...”
ðə ˈmεsɪdʒ rεd hεˈləʊ lɪŋˌ ...