vzbudit

1(ze spánku) koho wake sb (up), (kniž.) (a)waken

Vzbuď se!
Wake up!
weɪk ʌp!
Vzbuďte mě v sedm.
Wake me (up) at seven.
weɪk miː (ʌp) æt ˈsεvn
Vzbudím tě/vás v pět.
I will wake you up at five.
aɪ wɪl weɪk juː ʌp æt faɪv
Vzbudil jsem vás?
Did I wake you up?
dɪd aɪ weɪk juː ʌp?

2(vyvolat) co (a)rouse, raise, (pocity ap.) awaken sth

vzbudit naděje na co
raise hopes of sth
reɪz həʊps
vzbudit zájem o co
kindle an interest in sth, awaken an interest in sth
ˈkɪndl ən ˈɪntrəstˌ əˈweɪkən ən ˈɪntrəst
To vzbudilo obavy.
It raised fears.
ɪt ˈreɪzd fɪəz
Nesmíme vzbudit podezření.
We mustn't arouse suspicion.
wiː ˈmʌsnt əˈraʊz səˈspɪʃən