mysl

mind, (přesvědčení) opinion

Co máte na mysli?
What do you have in mind?
wɒt dʊ juː hæv ɪn maɪnd?
To jsem neměl na mysli.
That's not what I had in mind.
ðæts nɒt wɒt aɪ hæd ɪn maɪnd
Přišlo mi na mysl...
... came to my mind.
... keɪm tə maɪ maɪnd
Měl to stále na mysli.
He had it in his head all the time.
hɪ hæd ɪt ɪn hɪz hεd ɔːl ðə taɪm
Neklesejte na mysli!
Don't lose heart.
dəʊnt luːz hɑːt
To mi nikdy ani nepřišlo na mysl.
It never even crossed my mind.
ɪt ˈnεvə ˈiːvn krɒst maɪ maɪnd
Sejde z očí, sejde z mysli.
Out of sight, out of mind.
aʊt əv saɪtˌ aʊt əv maɪnd