přece

přece jen(om) (je to tak)
after all
ˈɑːftə ɔːl
a(le) přece (přesto)
(but) still, (and) yet
(bət) stɪlˌ (ænd) jεt
A přece tam šel.
Yet he went there.
jεt hɪ wεnt ðεə
Přece jen to není tak špatné.
It's not that bad after all.
ɪts nɒt ðæt bæd ˈɑːftə ɔːl
Na tom přece nezáleží.
It doesn't matter, does it?
ɪt ˈdʌznt ˈmætəˌ dʌz ɪt?
Přece mu to nebudeš říkat.
You won't tell him, will you?
juː wəʊnt tεl hɪmˌ wɪl juː?
Přece si nemyslíš, že...
You don't think that..., do you?
juː dəʊnt θɪŋk ðætˌ dʊ juː?
Pozdě, ale přece.
Better late than never.
ˈbεtə leɪt ðæn ˈnεvə