slíbit

co komu promise sb sth, make a promise, (zavázat se) (make a) pledge to do sth

Slibuješ?
Promise?
ˈprɒmɪs?
Slíbils, že zavoláš.
You promised to call.
juː ˈprɒmɪst tə kɔːl
Nemohu vám nic slíbit.
I can't promise you anything.
aɪ kɑːnt ˈprɒmɪs juː ˈεnɪˌθɪŋ
Udělal, jak slíbil.
He did as he'd promised.
hɪ dɪd əz hiːd ˈprɒmɪst
slíbit komu věrnost
pledge one's faith/loyalty to sb
plεdʒ feɪθ/ˈlɔɪəltɪ