váhat

hesitate, nad čím waver over sth, (mezi možnostmi) (form.) vacillate

Chvilku jsem váhal.
I hesitated for a moment.
aɪ ˈhεzɪˌteɪtɪd fɔː ə ˈməʊmənt
Neváhejte nás kontaktovat.
Don't hesitate to contact us.
dəʊnt ˈhεzɪˌteɪt tə ˈkɒntækt əs
Neváhal ani chvíli.
He didn't hesitate for a moment.
hɪ ˈdɪdnt ˈhεzɪˌteɪt fɔː ə ˈməʊmənt
Neměl bys moc váhat.
You shouldn't hesitate too long.
juː ˈʃʊdnt ˈhεzɪˌteɪt tuː lɒŋ
Ještě pořád váhám.
I am still in two minds.
aɪ əm stɪl ɪn tuː maɪndz
(hovor.) Že váháš!
Sure (thing)!, You bet!, Natch!
ʃʊə (θɪŋ)!ˌ juː bεt!ˌ nætʃ!
po dlouhém váhání
after much hesitation
ˈɑːftə mʌtʃ ˌhεzɪˈteɪʃən
bez váhání
without hesitation, unhesitatingly
wɪˈðaʊt ˌhεzɪˈteɪʃənˌ ʌnˈhεzɪˌteɪtɪŋlɪ