pochopit

co understand, (porozumět) grasp, (hovor.) get sth

Oni to pochopí.
They will understand (it).
ðeɪ wɪl ˌʌndəˈstænd (ɪt)
Špatně jsi mě pochopil.
You misunderstood me.
juː ˌmɪsʌndəˈstʊd miː
Pochopils ten vtip?
Did you get that joke?
dɪd juː gεt ðæt dʒəʊk?
Nedokážu pochopit...
I can't understand..., I fail to see...
aɪ kɑːnt ˌʌndəˈstændˌ aɪ feɪl tə siː
Už jsem to pochopil!
I got it!, I see!
aɪ gɒt ɪt!ˌ aɪ siː!
Děkuji za pochopení.
Thank you for your understanding.
θæŋk juː fə jɔː ˌʌndəˈstændɪŋ
Byl pochopitelně pěkně naštvaný.
He was understandably pretty angry.
hɪ wɒz ˌʌndəˈstændəblɪ ˈprɪtɪ ˈæŋgrɪ