rozmyslet si

think sth over, (řádně) think twice about sth, (změnit názor) change one's mind

Pořádně si to rozmysli.
Think it over carefully.
θɪŋk ɪt ˈəʊvə ˈkεəfəlɪ
Rozmyslím si to.
I'll think it over.
aɪl θɪŋk ɪt ˈəʊvə
Musím si to rozmyslet.
I need (time) to think it over.
aɪ niːd (taɪm) tə θɪŋk ɪt ˈəʊvə
Rozmyslel jsem si to. (změnil jsem názor)
I have changed my mind.
aɪ hæv tʃeɪndʒd maɪ maɪnd