možná

maybe, (snad) perhaps, (s podmínkou, hypoteticky) might

Možná to neví.
He may not know., Maybe he doesn't know.
hɪ meɪ nɒt nəʊˌ ˈmeɪˌbiː hɪ ˈdʌznt nəʊ
Možná se zítra vrátím.
I may be back tomorrow.
aɪ meɪ biː bæk təˈmɒrəʊ
Možná vám to uniklo.
It may have escaped your notice.
ɪt meɪ hæv ɪˈskeɪpt jɔː ˈnəʊtɪs
Možná bychom mohli...
We might...
wiː maɪt
Dost možná...
Quite possibly...
kwaɪt ˈpɒsɪblɪ
co možná nejdál/nejrychleji
as far/fast as possible
əz fɑː/fɑːst əz ˈpɒsɪbl