půl, polovina

half

půl na půl
fifty-fifty, half-and-half
ˈfɪftɪˈfɪftɪˌ ˈhɑːfˌənˈhɑːf
o půl sedmé
at half past six
æt hɑːf pɑːst sɪks
za půl hodiny
in half an hour, in thirty minutes
ɪn hɑːf ən aʊəˌ ɪn ˈθɜːtɪ ˈmɪnɪts
před půl rokem
six months ago
sɪks mʌnθs əˈgəʊ
na půl cesty mezi...
midway between...
ˈmɪdˌweɪ bɪˈtwiːn
v polovině osmdesátých let
in the mid-eighties
ɪn ðə ˌmɪdˈeɪtɪz
v polovině září
in mid-September
ɪn ˌmɪdsεpˈtεmbə
Budu zpátky do půl hodiny.
I'll be back within half an hour.
aɪl biː bæk wɪˈðɪn hɑːf ən aʊə
Rozdělíme se půl na půl.
Let's go halves.
lεts gəʊ hɑːvz
Je to práce na půl úvazku.
It's a half-time job.
ɪts ə hɑːftaɪm dʒɒb
S chutí do toho a půl je hotovo.
Well begun is half done., Good start is half the battle.
wεl bɪˈgʌn ɪz hɑːf dʌnˌ gʊd stɑːt ɪz hɑːf ðə ˈbætl