zamknout

co lock (up), shut (up), (na visací zámek) padlock sth

Zamkl jsi (dveře)?
Have you locked the door?
hæv juː lɒkt ðə dɔː?
Je zamčeno.
It's locked.
ɪts lɒkt
Zamkl mě v kanceláři.
He locked me up in the office.
hɪ lɒkt miː ʌp ɪn ðiː ˈɒfɪs
Zamkla se v pokoji.
She locked herself in her room.
ʃɪ lɒkt həˈsεlf ɪn hə ruːm
Dům se v noci zamyká.
The house is locked up at night.
ðə haʊs ɪz lɒkt ʌp æt naɪt